Управление Cookies
Emat EOOD, на когото се отнася тази политика ("Emat", "ние", "нашата", "нас"), се стреми да защити поверителността и сигурността на вашата лично идентифицируема информация. Препоръчваме ви да прочетете внимателно тази политика за cookies ("Политика"), заедно с Политиката ни за поверителност, така че да сте информирани как, къде и защо използваме вашата лична информация.

Тази Политика се отнася до всички лица, посещаващи нашия уебсайт и до цялата информация, която се събира чрез cookies. Прочетете още...
Управление Cookies
Настройки Cookies
Cookies позволяват на нашите уебсайтове да запомнят информация, която променя начина, по който сайтът се държи или изглежда, като например вашия предпочитан език или регион, в който се намирате. Запомнянето на вашите предпочитания ни позволява да персонализираме и показваме реклами и друго съдържание за вас.
Основни Cookies
Винаги активни. Тези cookies са от съществено значение, за да можете да използвате уебсайта и функциите му. Те не могат да бъдат изключени. Те се задават в отговор на заявки, направени от вас, като настройване на предпочитанията за поверителност, влизане в системата или попълване на формуляри.
Анализи Cookies
Disabled
Можем да използваме cookies, за да разберем по-добре как хората използват нашите продукти / услуги, така че да можем да ги подобрим.
Реклама Cookies
Disabled
Използваме cookies, за да направим рекламата по-занимателна за нашите потребители. Някои общи приложения на cookies са свързани с избора на реклами, основани на това, което е важно за вас, подобряване на отчетите за ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които вече сте видели. Cookies събират информация за начина, по който взаимодействате с нашия уебсайт, включително със страници, които най-често посещавате.
Сигурност/Оптимизация Cookies
Disabled
Cookies ни позволяват да поддържаме сигурността, като удостоверяваме потребителите, предотвратяваме измамата с удостоверения за влизане и защитаваме данните на потребителите от неоторизирани страни. Можем да използваме определен тип cookies, които ни позволяват да блокираме множество видове атаки, като например опити за открадване на съдържание от формулярите на нашия уебсайт.

Технологии за програмиране на Емат ЕООД ИТ компания

PYTHON
разработване на софтуер с Pytom Емат разработка
JAVA
разработване на софтуер с JAVA Емат ЕОДД ИТ компания
JAVASCRIPT
PHP
разработване на софтуер с PHP Емат ЕОДД ООД
NODE.JS
AMAZON WEB SERVICES
разработване на софтуер с AWS Емат ЕООД България
MICROSOFT AZURE
Езикът Python е лесен за усвояване как за начинаещ програмист, така и за опитен специалист с опит в други езици. Представените по-долу страници са полезна първа стъпка към започване на писане на програми на Python! Обществото организира конференции и срещи, сътрудничи на кода и много други. Документацията за Python ще ви помогне по този път, а списъците за абонаменти ще ви държат в контакт.
Езикът Java бе първоначално разработен от Джеймс Гослинг в компанията Sun Microsystems (която по-късно бе придобита от Oracle) и бе пуснат през 1995 година като основен компонент на Java платформата на Sun Microsystems. Първоначално компанията Sun издаваше оригинални и еталонни реализации на компилатори, виртуални машини и библиотеки на Java под проприетарни лицензи. Към май 2007 година, съгласно изискванията на Java Community Process, компанията Sun прелицензира голямата част от своите Java технологии под GNU General Public License.
JavaScript е многофункционален език, който поддържа събитийно-управляем, функционален и императивен (включително обектно-ориентиран и базиран на прототипи) стилове на програмиране. Той разполага с API за работа с текст, масиви, дати, регулярни изрази и DOM, но самият език не включва никакви входно-изходни средства, като например мрежови, съхранителни или графични възможности. Всички тези възможности се предоставят от хост-средата, в която се вгражда.
PHP-код може да се изпълнява чрез командния ред (CLI), да се вгражда в HTML-код или да се използва в комбинация с различни системи за уеб шаблони, системи за управление на уеб съдържание и уеб фреймуърки. Обикновено PHP-кода се обработва от интерпретатор на PHP, реализиран като модул на уеб сървър или като изпълним модул на Common Gateway Interface (CGI). Уеб сървърът извежда резултатите от интерпретацията и изпълнението на PHP-кода, които могат да бъдат всякакъв вид данни, например генериран HTML-код или двоично изображение.
Node.js е асинхронна, събитийно-ориентирана среда за изпълнение на JavaScript, предназначена за създаване на мащабируеми мрежови приложения. В следния пример, "hello world" може да обработва множество връзки едновременно. При всяко свързване се изпълнява обратно извикване, но ако няма работа, Node.js преминава в режим на спящо състояние.
Amazon Web Services (AWS) е дъщерна компания на Amazon, която предоставя облачни компютърни платформи и API на физически лица, компании и правителства на заявка на плащане по използването. Тези облачни компютърни услуги съставляват набор от примитивни абстрактни технически инфраструктурни и разпределени изчислителни блокове и инструменти. Една от тези услуги е Amazon Elastic Compute Cloud, която позволява на потребителите да получат виртуален компютърен кластер, постоянно достъпен през интернет.
Microsoft Azure е услуга за облачни изчисления, създадена от Microsoft за създаване, тестване, разгръщане и управление на приложения и услуги чрез управлявани центрове за данни на Microsoft. Тя предлага софтуер като услуга (SaaS), платформа като услуга (PaaS) и инфраструктура като услуга (IaaS) и поддържа множество различни езици за програмиране, инструменти и фреймуърки, включително специфичен за Microsoft софтуер, както и софтуер и системи от странични производители.
Информация
Лого на компания Емат
Emat EOOD
България, София 1404, Столична община,
район Триадица, ул. Ясна Поляна 110