Управление Cookies
Emat EOOD, на когото се отнася тази политика ("Emat", "ние", "нашата", "нас"), се стреми да защити поверителността и сигурността на вашата лично идентифицируема информация. Препоръчваме ви да прочетете внимателно тази политика за cookies ("Политика"), заедно с Политиката ни за поверителност, така че да сте информирани как, къде и защо използваме вашата лична информация.

Тази Политика се отнася до всички лица, посещаващи нашия уебсайт и до цялата информация, която се събира чрез cookies. Прочетете още...
Управление Cookies
Настройки Cookies
Cookies позволяват на нашите уебсайтове да запомнят информация, която променя начина, по който сайтът се държи или изглежда, като например вашия предпочитан език или регион, в който се намирате. Запомнянето на вашите предпочитания ни позволява да персонализираме и показваме реклами и друго съдържание за вас.
Основни Cookies
Винаги активни. Тези cookies са от съществено значение, за да можете да използвате уебсайта и функциите му. Те не могат да бъдат изключени. Те се задават в отговор на заявки, направени от вас, като настройване на предпочитанията за поверителност, влизане в системата или попълване на формуляри.
Анализи Cookies
Disabled
Можем да използваме cookies, за да разберем по-добре как хората използват нашите продукти / услуги, така че да можем да ги подобрим.
Реклама Cookies
Disabled
Използваме cookies, за да направим рекламата по-занимателна за нашите потребители. Някои общи приложения на cookies са свързани с избора на реклами, основани на това, което е важно за вас, подобряване на отчетите за ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които вече сте видели. Cookies събират информация за начина, по който взаимодействате с нашия уебсайт, включително със страници, които най-често посещавате.
Сигурност/Оптимизация Cookies
Disabled
Cookies ни позволяват да поддържаме сигурността, като удостоверяваме потребителите, предотвратяваме измамата с удостоверения за влизане и защитаваме данните на потребителите от неоторизирани страни. Можем да използваме определен тип cookies, които ни позволяват да блокираме множество видове атаки, като например опити за открадване на съдържание от формулярите на нашия уебсайт.

Корпоративна социална отговорност на Емат ЕООД България

Климатичният императив: циклично използване на ресурсите и трансформация на бизнеса
Увеличаването на печалбите вече не е единственият показател за ефективността на бизнеса. Екологичните, социалните, културните и икономическите въпроси са се превърнали в част от нашето ежедневие. Гражданската и корпоративната социална отговорност излизат на преден план.

Човечеството изпада във вулгарно консуматорство. Знаем, че 70% от емисиите на парникови газове се дължат на човешката дейност. Нарастващите нива на доходите ускоряват потреблението и в крайна сметка повече от 90% от всичко, което хората извличат, произвеждат и използват, се озовава в кофата за боклук. Всеки човек в съвременния свят трябва да направи радикална промяна в начина, по който мисли за заобикалящата го среда. Предприятията могат да започнат с малки стъпки: да преосмислят дизайна на продуктите, опаковките и маркетинга.
Според данните на Global Footprint Network, човечеството използва ресурсите на планетата 1,75 пъти по-бързо, отколкото Земята може да ги възстанови. Предотвратяването на този дисбаланс и неговите отрицателни последици за биоразнообразието и климата може да се осъществи още днес, като се премине от линейна икономика, основана на добива на ресурси, към цикличното им използване.

Императивът на климата изисква реакция с комплексни мерки. Емат ЕООД ООД прилага стратегии, които превръщат декарбонизацията на предприятието в източник на допълнителна печалба и конкурентно предимство.
Компания Емат консултира клиентите си относно преструктурирането на бизнеса и разработва диференцирани стратегии за намаляване на емисиите на техните предприятия. Глобалната мрежа от интердисциплинарни експерти на Емат ЕООД България помага да се промени структурата им ефективно и без последствия.
Понастоящем 56% от емисиите на компаниите, които произвеждат потребителски стоки, идват от техните вериги за доставки. Това може да се промени само чрез сериозни и най-често непопулярни стъпки, като се преразгледат всички установени взаимоотношения и бизнес процеси.
корпоративната социална отговорност - Емат ЕООД България
Специалистите на Емат ЕООД ООД разработват програми за корпоративна социална отговорност за компаниите на клиентите си и консултират относно:
- циклично използване на ресурсите. Опитът на Емат разработка показва, че цикличните бизнес модели стимулират растежа и намаляват разходите.
- Да намалят въглеродната следа. За да намалят емисиите на парникови газове и произтичащото от това въздействие върху околната среда, експертите на Емат ЕООД проучват структурата и управлението на компанията, анализират нейните характеристики и функционалност и помагат за оптимизиране на бизнес процесите и производствените операции, веригите за доставки и продуктов асортимент.
- енергийни решения, разработване на иновативни стратегии, които се възползват от новите възможности за преход към икономична и екологична енергетика.
- отговорно партньорство. Специалистите на Емат ЕООД ИТ компания внасят промени във веригите за създаване на стойност и подготвят предварителни дискусии с партньорски компании по въпроси като опазване на околната среда и корпоративна отговорност. Те предлагат нови начини за намаляване на емисиите, рециклиране и повторно рециклиране.
Консултантите на Компания Емат помагат за разширяване на иновативните решения за: удължаване на жизнения цикъл на стоките и продуктите на клиентите, рециклиране и повторно използване на материалите като суровини, енергия и материали. Независимо дали бизнесът ви се занимава с първични материали, производство или търговия на дребно с потребителски стоки. Цикличната трансформация на предприятията и работата с Емат ЕООД България осигуряват на клиента конкретно стратегическо предимство.

Ясно е, че в условията на силно конкурентен пазар печалбите не могат да бъдат жертвани за дълго в интерес на обществото. Ето защо е важно всички капитали и предприятия възможно най-скоро да преразгледат отношението си към корпоративната социална отговорност. Бъдещето на нашата планета го изисква. В противен случай ще бъде твърде късно.
опазване на околната среда - Документ на Емат компания
Информация
Лого на компания Емат
Emat EOOD
България, София 1404, Столична община,
район Триадица, ул. Ясна Поляна 110