Управление Cookies
Emat EOOD, на когото се отнася тази политика ("Emat", "ние", "нашата", "нас"), се стреми да защити поверителността и сигурността на вашата лично идентифицируема информация. Препоръчваме ви да прочетете внимателно тази политика за cookies ("Политика"), заедно с Политиката ни за поверителност, така че да сте информирани как, къде и защо използваме вашата лична информация.

Тази Политика се отнася до всички лица, посещаващи нашия уебсайт и до цялата информация, която се събира чрез cookies. Прочетете още...
Управление Cookies
Настройки Cookies
Cookies позволяват на нашите уебсайтове да запомнят информация, която променя начина, по който сайтът се държи или изглежда, като например вашия предпочитан език или регион, в който се намирате. Запомнянето на вашите предпочитания ни позволява да персонализираме и показваме реклами и друго съдържание за вас.
Основни Cookies
Винаги активни. Тези cookies са от съществено значение, за да можете да използвате уебсайта и функциите му. Те не могат да бъдат изключени. Те се задават в отговор на заявки, направени от вас, като настройване на предпочитанията за поверителност, влизане в системата или попълване на формуляри.
Анализи Cookies
Disabled
Можем да използваме cookies, за да разберем по-добре как хората използват нашите продукти / услуги, така че да можем да ги подобрим.
Реклама Cookies
Disabled
Използваме cookies, за да направим рекламата по-занимателна за нашите потребители. Някои общи приложения на cookies са свързани с избора на реклами, основани на това, което е важно за вас, подобряване на отчетите за ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които вече сте видели. Cookies събират информация за начина, по който взаимодействате с нашия уебсайт, включително със страници, които най-често посещавате.
Сигурност/Оптимизация Cookies
Disabled
Cookies ни позволяват да поддържаме сигурността, като удостоверяваме потребителите, предотвратяваме измамата с удостоверения за влизане и защитаваме данните на потребителите от неоторизирани страни. Можем да използваме определен тип cookies, които ни позволяват да блокираме множество видове атаки, като например опити за открадване на съдържание от формулярите на нашия уебсайт.

Компания Емат: Поддръжка и обслужване на проекта

Завършването на проекта не е краен етап на разработката. Все още могат да се наложат промени и корекции, породени от нови тенденции, изисквания или нужди. В света постоянно се появяват нови функции и изисквания. Ако напуснете проекта след разработката на основните функции, ще съкратите жизнения цикъл на проекта. Постоянната поддръжка на проекта гарантира удължаването на жизнения му цикъл и поддържането на софтуера актуален.

Компания Емат осъществява поддръжка в следните направления:
• Тестване. Всеки проект, преди да бъде пуснат на пазара, трябва да бъде тестван за съответствие на зададените изисквания. За да получите качествен продукт, ние извършваме допълнително тестване в реални условия на употреба. Това включва поставянето на софтуера в специални условия, които гарантират изпълнението на зададените функции при реално използване.
• Интегриране. Внедряването на нови продукти или услуги изисква внесение на промени в софтуера, като добавяне на допълнителни функции и възможности. Ние ще ви помогнем да ги създадете и интегрирате с други платформи, приложения, инструменти или устройства.
• Модернизиране. ИТ решенията изискват подобрения за правилната им работа. Появяват се нови технологии, които повишават ефективността и откриват нови възможности. Внедряването им помага за подобряване на взаимодействието с потребителите.
• Коригиране. Внесените промени в базата данни, добавянето или премахването на функции или информация може да доведе до сривове в работата. Грешки също могат да възникнат от външни фактори или сбоеве в системата. Нашата компания осигурява бърза поддръжка за бързо отстраняване на проблемите.

Емат разработка сътрудничи с голям брой професионалисти, специализирани в различни области. Това ни позволява да разработим всяко решение и да решим всяка проблема в най-кратък срок.
Поддръжка на цифровия проект - Емат разработка
Информация
Лого на компания Емат
Emat EOOD
България, София 1404, Столична община,
район Триадица, ул. Ясна Поляна 110