Управление Cookies
Emat EOOD, на когото се отнася тази политика ("Emat", "ние", "нашата", "нас"), се стреми да защити поверителността и сигурността на вашата лично идентифицируема информация. Препоръчваме ви да прочетете внимателно тази политика за cookies ("Политика"), заедно с Политиката ни за поверителност, така че да сте информирани как, къде и защо използваме вашата лична информация.

Тази Политика се отнася до всички лица, посещаващи нашия уебсайт и до цялата информация, която се събира чрез cookies. Прочетете още...
Управление Cookies
Настройки Cookies
Cookies позволяват на нашите уебсайтове да запомнят информация, която променя начина, по който сайтът се държи или изглежда, като например вашия предпочитан език или регион, в който се намирате. Запомнянето на вашите предпочитания ни позволява да персонализираме и показваме реклами и друго съдържание за вас.
Основни Cookies
Винаги активни. Тези cookies са от съществено значение, за да можете да използвате уебсайта и функциите му. Те не могат да бъдат изключени. Те се задават в отговор на заявки, направени от вас, като настройване на предпочитанията за поверителност, влизане в системата или попълване на формуляри.
Анализи Cookies
Disabled
Можем да използваме cookies, за да разберем по-добре как хората използват нашите продукти / услуги, така че да можем да ги подобрим.
Реклама Cookies
Disabled
Използваме cookies, за да направим рекламата по-занимателна за нашите потребители. Някои общи приложения на cookies са свързани с избора на реклами, основани на това, което е важно за вас, подобряване на отчетите за ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които вече сте видели. Cookies събират информация за начина, по който взаимодействате с нашия уебсайт, включително със страници, които най-често посещавате.
Сигурност/Оптимизация Cookies
Disabled
Cookies ни позволяват да поддържаме сигурността, като удостоверяваме потребителите, предотвратяваме измамата с удостоверения за влизане и защитаваме данните на потребителите от неоторизирани страни. Можем да използваме определен тип cookies, които ни позволяват да блокираме множество видове атаки, като например опити за открадване на съдържание от формулярите на нашия уебсайт.

Развой на софтуер: Системна администрация и компоненти

Екипът на компания Емат разработва висококачествен потребителски интерфейс
Софтуерът е основата на съвременните автоматизирани системи. Управлението на платформите за събиране на данни, анализ на информацията, работа с облачно съхранение и защита срещу кибер атаки - решенията за новите технологии и услуги се постоянно подобряват.

Всяко успешно ИТ проект е базирано на ясно разбиране на бизнес целите и задачите, които софтуерът, създаден от компанията, ще реши. Преди да започне разработката, специалист-аналитик трябва да уточни колко данни се планират в системата, как ще бъде построена защитата на информацията, как да се интегрира новият софтуер в съществуващата среда, как ще се натоварва системата, какви изисквания трябва да се изпълняват за непрекъсната работа.
Значителният опит в разработката на софтуер и високата професионализъм на разработчиците на Емат разработка позволяват извършването на критична трансформация на бизнеса на клиентите и разработката на качествен потребителски интерфейс.
Емат ЕООД България ще определи капацитета на ресурсите на сървъра
Софтуерът, който се разработва, може да бъде от самото начало "настроен" за конкретно оборудване, това се предварително уточнява, или Емат ЕООД България ще подбере за разработения софтуер това, което е необходимо във ваш случай (сървър, видео карта). След анализиране на задачите и разработване на техническото задание, Емат ЕООД ИТ компания ще пресметне разходите за проекта и ще предложи варианти. По искане на клиента се закупува необходимото оборудване и се инсталира под разработения софтуер. След това системата се отлажда в реални условия. Всичка работа на Компания Емат е гарантирана.

Важно решение е изборът на специализирана операционна система за сървъра. Ние също ще ви помогнем на този етап.

За да разработим пълнофункционални приложения за кратко време, Емат ЕООД ИТ компания използва средата LabVIEW. Стекът на процесите се избира в зависимост от нуждите на проекта. За бизнес проекти избираме Java. Сървърната част разработваме на GoLang. Обикновено използваме Spring Framework, по-рядко Google Guice. Работим с бази данни в Access, MySQL, SQLite, избираме OPC сървъри, които осигуряват комуникация с измервателно оборудване.
Помагаме на нашите клиенти да вземат важно решение - изборът на сървър, локален, физически или облачен. Сървърът, който обикновено съдържа файлове, съхранява бази данни, документи и много други, осигурява постоянна интернет връзка и вътрешни системи 24/7. Точните характеристики на сървъра зависят от това за какво е нужен. ЕМАТ ЕООД ще определи ресурсната възможност на сървъра, който ще се избере за определено оборудване, по-специално за размера на CPU (централен процесор), количеството памет на твърдия диск и RAM (случайна достъпна памет). Можем също да изберем резервни компоненти за хардуер, като скоростни слотове за замяна и резервно захранване, както и ECC (error correct code) фърмуер, който открива и коригира грешки и намалява времето на прекъсване.
За балансиране на производителността и консумацията на енергия при разработката на приложения, Емат разработка може да препоръча определени видео карти, които се използват за ускоряване на видео кодиране, 3D рендиране, CAD/CAM и AutoCAD.
Емат ЕООД създава иновативни решения и автоматизира процесите
GPUs също могат да бъдат ефективни в процеси, свързани с паралелно управление на голямо количество данни.
Ключът към успеха на всяка бизнес идея отдавна е стратегия, която поставя човека и неговите интереси на първо място, позволява създаването на силни партньорства. Емат ЕООД ООД създава иновативни решения и автоматизира процесите, бързо превръща идеите в приложения и прави бизнеса по-продуктивен и прозрачен.
Вижте нашите други новини
    Информация
    Лого на компания Емат
    Emat EOOD
    България, София 1404, Столична община,
    район Триадица, ул. Ясна Поляна 110