Управление Cookies
Emat EOOD, на когото се отнася тази политика ("Emat", "ние", "нашата", "нас"), се стреми да защити поверителността и сигурността на вашата лично идентифицируема информация. Препоръчваме ви да прочетете внимателно тази политика за cookies ("Политика"), заедно с Политиката ни за поверителност, така че да сте информирани как, къде и защо използваме вашата лична информация.

Тази Политика се отнася до всички лица, посещаващи нашия уебсайт и до цялата информация, която се събира чрез cookies. Прочетете още...
Управление Cookies
Настройки Cookies
Cookies позволяват на нашите уебсайтове да запомнят информация, която променя начина, по който сайтът се държи или изглежда, като например вашия предпочитан език или регион, в който се намирате. Запомнянето на вашите предпочитания ни позволява да персонализираме и показваме реклами и друго съдържание за вас.
Основни Cookies
Винаги активни. Тези cookies са от съществено значение, за да можете да използвате уебсайта и функциите му. Те не могат да бъдат изключени. Те се задават в отговор на заявки, направени от вас, като настройване на предпочитанията за поверителност, влизане в системата или попълване на формуляри.
Анализи Cookies
Disabled
Можем да използваме cookies, за да разберем по-добре как хората използват нашите продукти / услуги, така че да можем да ги подобрим.
Реклама Cookies
Disabled
Използваме cookies, за да направим рекламата по-занимателна за нашите потребители. Някои общи приложения на cookies са свързани с избора на реклами, основани на това, което е важно за вас, подобряване на отчетите за ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които вече сте видели. Cookies събират информация за начина, по който взаимодействате с нашия уебсайт, включително със страници, които най-често посещавате.
Сигурност/Оптимизация Cookies
Disabled
Cookies ни позволяват да поддържаме сигурността, като удостоверяваме потребителите, предотвратяваме измамата с удостоверения за влизане и защитаваме данните на потребителите от неоторизирани страни. Можем да използваме определен тип cookies, които ни позволяват да блокираме множество видове атаки, като например опити за открадване на съдържание от формулярите на нашия уебсайт.

Одит на проникването. Проверка на сигурността

Одит на проникването от фирма Емат ЕООД
Доколко добре са защитени ИТ активите на вашата фирма от проникване на трети страни? Как да открия слабите места в сигурността? Чували ли сте за етично хакерство?
Мрежовото хакерство, хакерските атаки, уязвимостите в информационната сигурност могат да доведат до фатални последици за бизнеса. Струва си да си припомним принципа на Парето и да кажем, че 20% от всички загуби на данни засягат критично 80% от бизнес процесите на компанията.

За да решите проблема, понякога трябва да действате като нападател - да проникнете, да пробиете, да проверите здравината. Тестването за проникване, или просто pentest, се състои, първо, от типични автоматизирани процедури (сред които са търсенето на стандартни уязвимости, отворени портове, потенциално опасни програми, злонамерени вируси, неправилни настройки за достъп) и, второ, от голям брой "ръчни" проверки, подбрани индивидуално за всеки бизнес алгоритъм.
Екип от експерти по киберсигурност от Емат ЕООД, симулирайки различни атаки, тества проникването в ИТ услугите и мрежите на клиента. По време на такова цялостно тестване се проверяват не само системите за сигурност и софтуерът, но и служителите за информационна сигурност, проверява се тяхното поведение и реакция на различни скрити заплахи (фишинг имейли, оторизация). През последните години фишинг атаките се превърнаха в един от най-разпространените методи за кибер измами.

Методологията на тестовете за проникване се състои от три основни етапа: одит, тест и доклад.
Вътрешен тест за проникване в интранет от компания Емат
По време на първия етап се извършва одит на общото състояние на системата за сигурност на клиента. Това ви позволява да определите какъв тип тест за проникване е необходим в този случай. Освен това целта на одита е да се идентифицират проблеми със сигурността на системата, които изискват незабавно разрешаване.

След това Емат разработка провежда необходимия тест за нивото на сигурност на компютърните мрежи на клиента. На този етап се търсят недостатъци и нарушения, които в бъдеще могат да се превърнат в портал за кибератаки.

Според резултатите от тестването Емат ЕООД съставя доклад, описва подробно откритите недостатъци в компютърната система на клиента, дава препоръки за отстраняване на уязвимостите.

Благодарение на тестването понякога те разкриват такива недостатъци в системата за защита, които не биха могли да бъдат предвидени предварително. Една кибератака може да доведе до фатални последици за бизнеса.
Съществуват много тестове за проникване, като изборът им зависи от конкретните нужди на компанията и включва:
 • тест за проникване във външна мрежа: този тест ви позволява да проверите прага на стабилност на компютърните системи, като симулирате атака от интернет;
 • тест за проникване във вътрешна мрежа: Този тест се извършва в мрежата на клиента, като се симулира атака от нарушител.
 • Тест за проникване в облака: Чрез ефикасни и специализирани методи за тестване на проникване в интранет или външно проникване могат да се установят недостатъците на облачните услуги на клиента;
 • Тестване за проникване в Microsoft 365. Това е тестване на приложения, които съдържат чувствителни данни, за да се предотврати тяхната загуба.
Емат ЕООД е създал програма за непрекъснат мониторинг
Между другото, фалшиво чувство за сигурност може да бъде създадено от използването на елементарен скенер в настройките по подразбиране. Много често мениджърите на предприятия, които искат да спестят пари, инструктират служителите да сканират уязвимостите с наличните в мрежата методи. За съжаление те не отчитат факта, че истинският ИТ одит изисква висока квалификация на специалистите по тестване, както при създаването на тестовете, така и на етапа на интерпретиране на получените резултати. Важно е не само да се избере и проведе "ръчен" тест, още по-важно е да се направят правилните изводи, да се отстрани причината за уязвимостта и да се предотврати появата на нови проблеми.

Тестът за проникване трябва да се провежда редовно. Особено ако бизнесът постоянно актуализира и допълва базата данни или пуска нови приложения.

Емат ЕООД ИТ компания създаде програма за непрекъснато наблюдение, която ви позволява да получавате предупреждения, когато някой се опита да продаде поверителна информация (имейли, пароли и др.) на трета страна. Това ви позволява да реагирате незабавно на скритите заплахи и спешно да приложите контрамерки, за да избегнете големи бедствия и загуби в бизнеса.
Вижте нашите други новини
  Информация
  Лого на компания Емат
  Emat EOOD
  България, София 1404, Столична община,
  район Триадица, ул. Ясна Поляна 110