Управление Cookies
Emat EOOD, на когото се отнася тази политика ("Emat", "ние", "нашата", "нас"), се стреми да защити поверителността и сигурността на вашата лично идентифицируема информация. Препоръчваме ви да прочетете внимателно тази политика за cookies ("Политика"), заедно с Политиката ни за поверителност, така че да сте информирани как, къде и защо използваме вашата лична информация.

Тази Политика се отнася до всички лица, посещаващи нашия уебсайт и до цялата информация, която се събира чрез cookies. Прочетете още...
Управление Cookies
Настройки Cookies
Cookies позволяват на нашите уебсайтове да запомнят информация, която променя начина, по който сайтът се държи или изглежда, като например вашия предпочитан език или регион, в който се намирате. Запомнянето на вашите предпочитания ни позволява да персонализираме и показваме реклами и друго съдържание за вас.
Основни Cookies
Винаги активни. Тези cookies са от съществено значение, за да можете да използвате уебсайта и функциите му. Те не могат да бъдат изключени. Те се задават в отговор на заявки, направени от вас, като настройване на предпочитанията за поверителност, влизане в системата или попълване на формуляри.
Анализи Cookies
Disabled
Можем да използваме cookies, за да разберем по-добре как хората използват нашите продукти / услуги, така че да можем да ги подобрим.
Реклама Cookies
Disabled
Използваме cookies, за да направим рекламата по-занимателна за нашите потребители. Някои общи приложения на cookies са свързани с избора на реклами, основани на това, което е важно за вас, подобряване на отчетите за ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които вече сте видели. Cookies събират информация за начина, по който взаимодействате с нашия уебсайт, включително със страници, които най-често посещавате.
Сигурност/Оптимизация Cookies
Disabled
Cookies ни позволяват да поддържаме сигурността, като удостоверяваме потребителите, предотвратяваме измамата с удостоверения за влизане и защитаваме данните на потребителите от неоторизирани страни. Можем да използваме определен тип cookies, които ни позволяват да блокираме множество видове атаки, като например опити за открадване на съдържание от формулярите на нашия уебсайт.

Дистанционната работа е печеливш вариант

Производителност
Работата от вкъщи подобрява производителността. "Работещите от разстояние" работят 40% по-дълго у дома, отколкото в офиса. Данните на Националното бюро за икономически изследвания показват, че работещият от разстояние работи средно с около 48,5 минути по-дълго. За служителите на пълно работно време това може да възлиза на повече от 193 допълнителни часа работа годишно. А много служители възприемат работата от разстояние като привилегия и търсят начини да подобрят баланса между работата и личния живот.

Дистанционна работа. Предимства
Работата от разстояние е от полза както за работодателите, така и за служителите. Работодателите могат да наемат професионалисти, разпръснати на географски принцип, и да намалят режийните разходи, а служителите получават гъвкавост, спестяват време и намаляват разходите си, например за транспорт.

Съвременната работна философия на служителя изглежда по следния начин
- Работете там, където сте най-успешни
- Работата трябва да задоволява професионалните и личните нужди
- Където и както и да работите, трябва да бъдете третирани справедливо и еднакво
Дистанционната работа се превръща в нов инструмент за управление. Приложен правилно, той увеличава производителността на служителите и добавя стойност към компанията. Тя дава възможност да се наемат най-талантливите и креативни хора. Тези, които работят от разстояние, са склонни да бъдат по-малко стресирани.

Преди десет години повечето работодатели смятаха, че редовната работа от дома ще доведе до загуба на производителност. Както бизнес процесите, така и хората трябваше да бъдат наблюдавани през цялото време. Сега за никого не е изненада, че можете да работите: изцяло дистанционно или частично; от домашния си офис, от пространство за съвместна работа или от друго място. Един служител може да бъде географски отдалечен както от компанията си, така и от клиентите, които обслужва.

Управление от разстояние
През 2024 г. липсата на възможности за дистанционна работа е основна пречка за наемане на потенциални служители.
Управлението на отдалечени служители и на хибриден екип може да бъде предизвикателство. Трябва да поддържате сплотеността, да се приспособявате, наблюдавате и контролирате. Как да организирате дистанционните служители, за да работят ефективно заедно? Как да управлявате от разстояние, да държите нещата под контрол, без да прекалявате?

Кой може да работи дистанционно?
Разбира се, не на всички служители може да се предложи дистанционна работа. Най-често дистанционните или хибридните стилове на сътрудничество могат да се използват за тези, чиято продуктивност, дори от разстояние, може лесно да се контролира. Тяхната работа може да е много взискателна, но не изисква постоянен офлайн контакт и не е пряко свързана с производството - това са служителите на:
- отделите за продажби
- маркетингови отдели
- счетоводни отдели
- кол центрове
- инженерни отдели
- ИТ компании

Работата от вкъщи може да бъде подходящ вариант за хора със здравословни проблеми, чувствителност към околната среда, епизодични симптоми, затруднения в придвижването или хронични заболявания.
Планиране и наблюдение
Като ръководител провеждайте редовни и предварително планирани срещи чрез Skype или Microsoft Meetings. Осигурете комуникация между служителите. Свържете се с онлайн версиите на Slack и Google Hangouts.

Технологии
Не можете да работите дистанционно без технологии. Служителите трябва да имат сигурен достъп до важните файлове, от които се нуждаят, за да изпълняват ефективно задачите си. Уверете се, че всички имат достъп до централизирани онлайн ресурси, като SharePoint, Smartsheet, Dropbox, Google Docs.

Киберсигурност
Стандартизирайте мерките и практиките за киберсигурност, уверете се, че всички служители инсталират и използват правилно софтуера за безопасна работа.

Ясни цели
Поставянето на ясни цели за всеки служител помага на всички етапи от работата. Определете целеви дати.

Нови служители
Новите служители се нуждаят от подкрепа. Отделете им необходимото внимание. Наемете човек, който да ги преведе през процеса (HR, мениджър, ръководител на отдел).

Доверие
Наблюдението на представянето на служителите е от съществено значение. Но ако без необходимост проверявате отдалечените служители по няколко пъти на ден, само за да видите как вървят нещата, те могат да си помислят, че им нямате доверие.

Корпоративна култура
Дръжте отдалечените си служители в течение на фирмените новини. Доверете им се да вземат решения, които преди това са изисквали участието на мениджър.

Емат ЕООД България предоставя корпоративни консултантски услуги за мениджъри и собственици на фирми. Консултантите на Компания Емат проучват внимателно бизнес структурата на клиента, идентифицират рисковете и изследват взаимното влияние на ръководството и отдалечените служители.
Вижте нашите други новини
    Информация
    Лого на компания Емат
    Emat EOOD
    България, София 1404, Столична община,
    район Триадица, ул. Ясна Поляна 110